Rodzina Zastępcza
Poszukiwani kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczejPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, zawodowej specjalistycznej oraz kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli te osoby spełniają m.in. następujące warunki:

- zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz,

- opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.

- rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

- właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

- wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Spełnienie tych warunków weryfikują pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Po analizie złożonych przez kandydatów dokumentów i wizycie w ich miejscu zamieszkania kwalifikują zainteresowanych do udziału w obowiązkowym szkoleniu.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie, ul. Sienkiewicza 18, 32-200 Miechów, tel. 41 38 34 084.


Poszukiwani kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej