Warsztat Terapii Zajęciowej


Warsztat Terapii Zajęciowej to placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

L.p.

Warsztat Terapii Zajęciowej /Adres

Telefon

1.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Ul. Sienkiewicza 24

32-200 Miechów

(41) 383 09 23

2.

Stowarzyszenie Pomocy Szansa Warsztaty Terapii Zajęciowej

Podlesie 37a

32-250 Charsznica

(41) 383 76 90

3.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Rzędowice

32-210 Książ Wielki

(41) 383 88 29