Punkt Interwencji Kryzysiwej


Szukasz pomocy, porad, wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Oferujemy pomoc dzieciom, młodzieży i rodzicom. Wsparcie znajdą też osoby niepełnosprawne i ich rodziny.
w sytuacjach kryzysu.


PRZYJDŹ SAM , Z RODZNINĄ LUB ZADZWOŃ.

Wszystkie poradyudzielane są bezpłatnie!

W PUNKCIEINTERWENCJI KRYZYSOWEJ

dyżurują specjaliści:

Prawnik

wtorek

czwartek

15.15-19.15

15.15-19.15


Psycholog

wtorek

14.00-16.00Terapia rodzin

wtorek

piątek

16.00- 20.00

16.00 – 20.00

Funkcjonariusz Policji

Tel. 41 38 22 200

Czynny całą dobę

Przyjmuje strony

Adres: Komenda Policji

Ul. Prusa 3, 32-200 Miechów
Telefony Kontaktowe:

41 38 34 100

telefon z powodów organizacyjnych jest chwilowo nieczynny.

TELEFON ZAUFANIA

Czynny od poniedziałku do piątku

w godz. od 17.00 do 19.00

41 38 34 084

Sprawy administracyjne ( tj. zapisywanie na porady):

Czynny w poniedziałek w godz. od 8.00 do 16.00,

wtorek – czwartek od godz. 7.00 do 15.00Punkt Interwencji Kryzysowej oferuje poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne, pedagogiczne i rodzinne. Naszym celem jest niesienie pomocy osobom doznającym przemocy, poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych, znajdujących się 
w sytuacjach kryzysu.


PROPONYJEMY:
• Konsultacje prawne: Prawnik udzieli ci wszelkich porad i informacji m. in. z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów, prawa cywilnego.
• Konsultacje psychologiczne: Doradztwo, wsparcie, poradnictwo indywidualne 
i rodzinne oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych.
• Konsultacje prewencyjne: Dyżurujący policjant pomaga w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, w szczególności t. j. pomoc w rodzinie, przestępczość nieletnich, trudności wychowawcze młodzieży. 

CZEKAMY NA CIEBIE W NASZYM PUNKCIE OFERUJĄC:
• dostępność usług na miejscu,
• nieodpłatność usług,
• miłą i przyjazną atmosferę,
• dyżury specjalistów,
• wszechstronną pomoc, 
• poczucie bezpieczeństwa, 
• dyskrecję