OgłoszeniaPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie zatrudni lekarzy orzeczników następujących specjalności medycznych: