Programy i Strategie realizoawanie przez PCPR


Strategia STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU MIECHOWSKIEGO NA LATA 2014-2020

Program POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSBÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020