Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności


Plik pf programu Acrobat Reader Informacje dotyczące legitymacji osoby niepełnosprawnejFormularze wnioskówPlik pf programu Acrobat Reader Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.


Plik doc programu MSOffice Plik odt programu OpenOffice.org Plik pf programu Acrobat Reader Oświadczenie o zrzeczniu się prawa do wniesienia odwołania

Plik doc programu MSOffice Plik odt programu OpenOffice.org Plik pf programu Acrobat Reader Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Plik doc programu MSOffice Plik odt programu OpenOffice.org Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

Plik doc programu MSOffice Plik odt programu OpenOffice.org Wniosek o zawieszenie postępowania

Plik doc programu MSOffice Plik odt programu OpenOffice.org Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania

Plik doc programu MSOffice Plik odt programu OpenOffice.org Wniosek o wydanie uwierzytelnionej kserokopii orzeczenia

Plik doc programu MSOffice Plik odt programu OpenOffice.org Druk odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności dzieci

Plik doc programu MSOffice Plik odt programu OpenOffice.org Druk odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności

Plik doc programu MSOffice Plik odt programu OpenOffice.org Druk punktacj wg. skali BARTHEL