Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


Jesteśmy jednostką organizacyjną Powiatu Miechowskiego, realizujemy zadania należące do właściwości powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Świadczymy pomoc na rzecz rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków, osób niepełnosprawnych, prowadzimy specjalistyczne poradnictwo oraz współpracujemy z szeregiem instytucji i placówek z terenu naszego powiatu działających jak i my na niwie pomocy społecznej. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie (przyjęty Uchwałą Nr 691/188/09 Zarządu Powiatu Miechowskiego z dnia 07 stycznia 2009r.)