Formularze wniosków


Plik odt programu OpenOffice.org Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla dorosłych osób niepełnosprawnych

Plik odt programu OpenOffice.org Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla dorosłych osób niepełnosprawnych

Plik odt programu OpenOffice.org Wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla dorosłych osób niepełnosprawnych

Plik odt programu OpenOffice.org Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla niepełnosprawnego dziecka

Plik odt programu OpenOffice.org Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla niepełnosprawnego dziecka

Plik odt programu OpenOffice.org Wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka

Plik PDF Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami wnioskodawcy